Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với trang web của Chi cục Thống kê Quận 1. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng với nhiều nụ cười.

Trang chủ


 

Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Luật kế toán ban hành ngày 17/6/2003; Chỉ thị: 01/CT-UBND ngày 25/02/2011 của UBND Quận 1 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê - kế toán và Kế hoạch số: 42/KH-UBND ngày 25/03/2013 của UBND Quận 1 về điều tra doanh nghiệp năm 2013. Uỷ ban nhân dân Quận 1 quy định cụ thể việc thực hiện chế độ báo cáo ở các doanh nghiệp như sau:

1/. Về Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2012:

1.1. Đối tượng điều tra 1:toàn bộ doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên; toàn bộ doanh nghiệp hoạt động các ngành: vận tải (đường biển, đường sắt và hàng không); dịch vụ thông tin và truyền thông, dịch vụ lưu trú (khách sạn, phòng cho thuê), dịch vụ ăn uống; và một số doanh nghiệp có ít hơn 50 lao động được chọn mẫu làm các phiếu sau:

- Phiếu số: 1A-ĐTDN-DN:Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2012.

- Phiếu 1D/ĐTDN-TMĐT: Phiếu thu thập thông tin về giao dịch thương mại điện tử năm 2012.

Khi thực hiện phiếu 1A-ĐTDN-DN, tuỳ theo ngành thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 mà doanh nghiệp thực hiện thêm các loại phiếu sau:

·      Phiếu số 1A.1/ĐTDN-HTX: Áp dụng cho toàn bộ hợp tác xã, liên hiệp HTX, qũy tín dụng nhân dân.

·      Phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN và Phiếu 1E/ĐTDN: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp.

·      Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng.

·      Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động thương  nghiệp.

·      Phiếu số 1A.5/ĐTDN-VTKB: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải (dịch vụ giao nhận, đại lý vé máy bay, bốc xếp) và kho bãi.

·      Phiếu số 1A.6/ĐTDN-LT: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch.

·      Phiếu số 1A.7/ĐTDN-TC: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động tín dụng: Ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân,....

·      Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

·      Phiếu số 1A.9/ĐTDN-DVK: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ khác.

·      Phiếu số 1Am/ĐTDN-KH: Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra.

1.2. Đối tượng điều tra 2:toàn bộ doanh nghiệp dưới 50 lao động (không thuộc đối tượng điều tra được quy định ở mục 1.1.)  làm  Phiếu 1B/ĐTDN-DS.

1.3. Đối tượng điều tra 3: Những doanh nghiệp đang đầu tư, chưa hoạt động sản xuất kinh doanhlàm Phiếu 1C/ĐTDN-ĐT

*Lưu ý:Chi Cục Thống kê Quận 1 triển khai Phiếu thu thập thông tin đến trực tiếp doanh nghiệp nên doanh nghiệp nhận được những loại phiếu nào thì phải làm những loại phiếu đó, không được tự ý thay đổi.

2/.Về thời hạn thực hiện Báo cáo tài chính năm 2012 và Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2012 được quy định như sau:

- Hạn chót là ngày 31/03/2013, tất cả các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn Quận 1 phải nộp Báo cáo tài chính năm 2012  tại Chi cục thống kê Quận 1.

- Hạn chót ngày 30/04/2013, tất cả các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gửi Các Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2012 (theo quy định nêu ở trên) về Chi cục thống kê Quận 1.

3/. Về chế độ báo cáo hàng tháng và báo cáo quý được quy định như sau:

STT

Tên biểu mẫu

Áp dụng

cho doanh nghiệp

Kỳ báo cáo

Ngày báo cáo có ở Chi cục TK Quận 1

1

Phiếu 01/ĐT-CN

Công nghiệp

Tháng

Ngày 10

hàng tháng

2

Phiếu XAYDUNG-T

Xây dựng

Qúy

Ngày 10

các  tháng 3,6,9,12

3

Phiếu 01/ĐT-VT

Vận tải và dịch vụ vận tải

Tháng

Ngày 10

hàng tháng

4

Phiếu 02/DN-M hoặc Phiếu 01/DN-TB

Thương nghiệp; khách sạn; nhà hàng; du lịch và dịch vụ

Tháng

Ngày 10

hàng tháng

5

Biểu 01/CS-XNK

Có hoạt động xuất khẩu

Tháng

Ngày 10

hàng tháng

6

Biểu 02/CS-XNK

Có hoạt động nhập khẩu

Tháng

Ngày 10

hàng tháng

Đề nghị Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo bộ phận kế toán rà soát việc thực hiện các báo cáo nêu trên của đơn vị mình; nhanh chóng hoàn thành và gửi về : Chi cục thống kê Quận 1: phòng 310 hoặc phòng 311 lầu 2, số 47 Lê Duẩn–Quận 1. Số điện thoại : 38.291.478 hoặc 38.298.310.

Các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, điều tra Thống kê, đề nghị vào Website: www.CCTKQ1.TK để tra cứu các văn bản pháp quy về Thống kê, xem hướng dẫn, tải biểu mẫu; hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục thống kê Quận 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Để thực hiện tốt Nghị định số: 14/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Ủy ban nhân dân Quận 1 đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo các yêu cầu trên.

 

 Hỗ trợ trực tuyến

Số người Online


Hôm nay 1
Tháng này 448
Tất cả 44685